top of page
Image by Wolfgang Hasselmann
1_edited.jpg
Typewriter

Despre mine

Aici găsiți câteva date (mai tehnice) despre mine.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Image by Wolfgang Hasselmann
Image by SJ Objio

DEUTSCH, Ana-Cristina (n. 11 decembrie 1976, Brașov, jud. Brașov), cercetător științific, istoric literar, traducătoare. Absolventă a Facultății de Litere a Universității din București (2000, specializarea limbă și literatură română – limbă și literatură engleză), doctor în filologie la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București (cu distincția magna cum laude, 2006, cu teza „Între Lumea Veche şi Lumea Nouă. Mitul evreului. Prozatori evrei contemporani din S.U.A.”, coordonator: prof. dr. Dan Grigorescu). Cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București (2001 până în prezent). Specialist în domeniul literatură comparată.

Debutează publicistic în revista „Apostrof”, cu articolul „Philip Roth – Nevroză, psihoză şi comunităţi în disoluţie”(nr. 7-8/ 2001), colaborând apoi cu articole de specialitate (literatură comparată, critică și istorie literară) la revistele „Synthesis”, „Revista de Istorie și Teorie Literară”, „Caiete Critice”, „Viața Românească”, „Luceafărul”, „Observator cultural”.

A debutat editorial cu volumul Între Lumea Veche şi Lumea Nouă – mitul evreului. Prozatori evrei contemporani din S.U.A. (Kriterion, Cluj-Napoca, 2005, ISBN 973-26-0837-4). A publicat, în calitate de coautor, volumele Dicționarul general al literaturii române, coord. gen. Eugen Simion (Editura Univers Enciclopedic, 2004-2009), Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a, revizuită, adăugită și adusă la zi (Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2016-2021), Literatura în epoca totalitarismului. Proiect finanțat de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul superior, coord. Lucian Chișu (Editura Printech, Bucureşti, 2008), Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice : 1919-1944, prefață de Dan Grigorescu, Vol. 10, coord. Ana-Maria Brezuleanu (Editura Saeculum I.O., 2009), Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postbelică, Vol. III: 1948 , vol. XIV: 1968, vol. XV: 1969, vol. XVI A și B (1970), vol. XVII A și B (1971), vol. vol. XVIII A și B (1972), vol. XIX A și B (1973), vol. XX A și B (1974), vol. XXI A și B (1975), vol. XXII A și B (1976), vol. XXIII (1977), vol. XXIV Ași B (1978),  coord. Lucian Chișu (Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2010-2020). A semnat capitole în volumele colective: Salem, H., Cercul virtuos (Editura Tritonic, 2011, monografie de autor în interiorul volumului), Sub semnul lui Prospero: Academician Dan Grigorescu  Evocări ­, coord. Roxana Zanea,  (Editura Ideea Europeană, București, 2020), O istorie a traducerilor în limba română din secolul al XX-lea. ITLR. Volumul I,  coord. Muguraș Constantinescu (Editura Academiei Române, București, 2021). Traduceri: Tom Sandqvist. Dada East: Românii de la Cabaret Voltaire (Editura Institutului Cultural Român, 2010), Gergely András. Istoria Ungariei. În românește de Hermann Gusztáv Mihály și Ana-Cristina Deutsch (Kriterion, Cluj-Napoca, 2000), Iorga, N. Viața și domnia lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, Traducerea documentelor străine din limba italiană: Cristina Deutsch (Editura Saeculum I.O., 2014), consultant lingvistic pentru traducerea din italiană a libretului de operetă Jack. Între dragoste și nebunie de Diego Mecchi, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian, București, stagiunea 2021-2022.

Premii: Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, acordat de către Academia Română” pentru lucrarea „Cronologia vieții literare românești” 1970-1979 (premiul colectiv).

bottom of page